arkiv@arkiv.nu
Tel 046 - 13 39 20

 Sök

 Böcker
  Ämnen
  Serier

Se korg
Innehåll i Sociologi genom litteratur

Patrik Aspers: Lars Ahlin. En klassanalys

Jens Rydgren: Hans Christian Andersen. Konformitet och pluralistisk ignorans

Magnus Karlsson: Johannes Anyuru. Vad för sorts varelse är människan?

Åsa Wettergren: Marjaneh Bakhtiari. Individualitet och social klassificering

Malin Åkerström: Hjalmar Bergman. Gåvans sociologiska ambivalens

Alexandra Bogren: Karin Boye. Normer, ordning och byråkrati

Mats Franzén: Stig Claesson. Gänget, fattigdomen och barnrikehuset

Gunnar Olofsson: Sven Delblanc. Lokalsamhällets maktordning

Stefan Svallfors: Per Olov Enquist. Maktens mekanik

Maria Törnqvist: Per Anders Fogelström. Erkännandets sociologi

Reza Azarian: Marianne Fredriksson. Mötet mellan det traditionella och det moderna samhället

Magnus Haglunds: Henrik Ibsen. Taskig ekonomi och destruktiv information

Denny Vågerö: Peter Fröberg Idling. Att skriva historia

Christofer Edling: Tove Jansson. Melankoli och samhälle

Lotta Stern: P.C. Jersild. Organisationskritik och professionssocialisering

Marie Evertsson: Elsie Johansson. Social skiktning och skam

Anders Persson: Karl Ove Knausgård. Intimt offentliggörande

Lambros Roumbanis: Willy Kyrklund. Längtan, strukturer och vanmakt

Abby Peterson & Lisbeth Stenberg: Selma Lagerlöf. Gemenskap i förändring

Mikaela Sundberg: Jens Lapidus. Partiell organisation och tillit

Hedvig Ekerwald:
Barbro Lindgren. Barnens kultur

Paavo Bergman: Väinö Linna. Kollektivbildningens rationalitet

Bo Isenberg: Kristian Lundberg. Individen i den globala kapitalismen

Göran Ahrne: Lars Norén. Familjens centripetala krafter

Stina Bergman Blix: Bengt Ohlsson. Rollkonflikt och autenticitet

Jonas Lindström: Maj Sjöwall & Per Wahlöö. Att tillståndsbedöma samtiden

Richard Swedberg: August Strindberg. Författaren som sociolog

Carl-Göran Heidegren: Hjalmar Söderberg. Den sociala handlingens möjligheter

Ola Agevall: Esaias Tegnér. Vägar till det sociologiska stereotypbegreppet

Antoinette Hetzler: Klas Östergren. Den intellektuelle som åskådare


Av de medverkande författarna
Olofsson, Gunnar & Thomell, Thomas
Gavra
Historien om en grekisk by och dess invånare
217 kr
Lindström, Jonas
Drömmen om den nya staden
Stadsförnyelse i det postsovjetiska Riga
219 kr
Bergman, Paavo
Kvinna bland stålmän
206 kr
Törnqvist, Maria
Könspolitik på gränsen
Debatterna om varannan damernas och Thamprofessure
228 kr
Olofsson, Gunnar (red)
Samhällsvetenskapens hantverk
209 kr
Billing, Peter; Franzén, Mats; Peterson, Tomas
Vem vinner i längden?
Hammarby IF, Malmö FF och svensk fotboll
184 kr
Franzén, Mats (red)
Från flygdröm till swingscen
Ungdom och modernitet på 1930-talet
203 kr
Olofsson, Gunnar
Klass, rörelse, socialdemokrati
Essäer om arbetarrörelsens sociologi
163 kr
Bergman, Paavo
Moderna lagarbeten
Studier av arbete, teknik och organisation i högte
195 kr
Franzén, Mats; Sandstedt, Eva
Välfärdsstat och byggande
Om efterkrigstidens nya stadsmönster i Sverige
152 kr
Franzén, Mats
Den folkliga staden
Söderkvarter i Stockholm mellan krigen
176 kr
Svallfors, Stefan
Vem älskar välfärdsstaten?
Attityder, organiserade intressen och svensk välfä
160 kr
Olofsson, Gunnar
Mellan klass och stat
Om arbetarrörelse, reformism och socialdemokrati
128 kr

© 2015 Arkiv förlag i Lund