arkiv@arkiv.nu
Tel 046 - 13 39 20

 Sök

 Böcker

View Cart
 
 
  Product List
Size  1988
ISBN 9789179240288
Price 144 kr
 ($144)

Email to a Friend
 
Nilsson, Kjell; Sunesson, Sune
Konflikt, kontroll, expertis
Att använda social forskning

Under de senaste åren har det skett en dramatisk ökning av tillämpad samhällsforskning i Sverige. Författarna frågar sig hur all denna forskning använts och vilken funktion den har, särskilt i socialt arbete. Är den ett bidrag till hunsade och förnedrade människors frigörelse, eller befäster den bara deras underordning genom att skapa en expertis som legitimerar den rådande ordningen?


© 2015 Arkiv förlag i Lund