arkiv@arkiv.nu
Tel 046 - 13 39 20

 Sök

 Böcker

Se korg
 
 
  Tillbaka
Ingår i serien Moderna klassiker
Utgivningsår  2003
ISBN 9789179241636
Sidor 300
Pris 217 kr

Email to a Friend
 
Habermas, Jürgen
Borgerlig offentlighet
Kategorierna "privat" och "offentligt" i det moder
Översättare Retzlaff, Joachim

Jürgen Habermas (f. 1929) har alltsedan 1960-talet publicerat en rad filosofiska och samhällsteoretiska arbeten, som grundlagt hans ställning som Frankfurtskolans ledande gestalt under efterkrigstiden.

Hans magnifika genombrottsverk Borgerlig offentlighet (Strukturwandel der Öffentlichkeit) från 1962 är en brett upplagd historisk och sociologisk  undersökning av hur den tidiga borgerligheten skapar den moderna åtskillnaden mellan "privat" och "offentligt", varvid offentligheten tilldelas rollen som kritisk granskare av statens verksamhet.

Habermas visar på ett fascinerande sätt hur kapitalismens utveckling och de samhälleliga motsättningarna undergräver möjligheterna till en sådan kritisk kontroll. Samtidigt förskjuts de tidigare gränserna mellan "privat" och "offentligt" på nya och oväntade sätt.

Denna bok är en självklar utgångspunkt för alla intresserade av masskommunikation och massmedier; för alla som vill förstå förutsättningarna för den moderna litteraturens uppkomst; för alla utforskare av det "offentliga rummet": stadens, gatans och torgets ideologiska budskap; för de aktuella diskussionerna om den offentliga sektorn, välfärdssamhället och socialstaten.

I en utförlig inledning ger Mats Dahlkvist en klargörande presentation av bokens centrala teman.


© 2015 Arkiv förlag i Lund