arkiv@arkiv.nu
Tel 046 - 13 39 20

 Sök

 Böcker
  Ämnen
  Serier

Se korg
 
 
  Tillbaka
Innehållsförteckning
Utgivningsår  2015
ISBN 9789179242701
Sidor 336
Pris 230 kr

Email to a Friend
 
Edling, Christofer & Rydgren, Jens (red.)
Sociologi genom litteratur
Skönlitteraturens möjligheter och samhällsvetenska

"Ett sant nöje att läsa." (Maria Fridstjerna i BTJ-häftet nr 23 2015)

Sociologi genom litteratur. Skönlitteraturens möjligheter och samhällsvetenskapens begränsningar är en hyllning till skönlitteraturens rikedom och till den sociologiska fantasin.

Skönlitteraturen illustrerar samhällsvetenskapliga kärn­resonemang, den väcker nya frågor om människans existentiella villkor och den sprider nytt ljus över vårt sätt att se på världen. Men trots att samhällsvetenskapen kan sägas ha uppstått under samma epok som den moderna litteraturen, och trots att de har fascinationen inför samhället och det s­ociala samspelet gemensamt, så har skönlitteraturen märkligt nog inte någon naturlig plats i samhällsvetarens verktygslåda.

Sociologi genom litteratur tjänar både som en reflektion över samhällsvetenskapens egenart och som en inbjudan till samhällsvetare att använda skönlitteraturen som ett fönster mot den sociala verkligheten.

Bokens redaktörer, Christofer Edling och Jens Rydgren, är professorer i sociologi vid Lunds respektive Stockholms universitet. Författarna representerar flera generationer av i dag verksamma svenska sociologer.

Boken har fått en fin understreckare av Merete Mazzarella i Svenska Dagbladet. En pdf av understreckaren finns här. Den har också recenserats i Sociologisk forskning, se s. 92–94 i onlinepdf:en.

Medverkande författare: Ola Agevall, Göran Ahrne, Patrik Aspers, Reza Azarian, Paavo Bergman, Stina Bergman Blix, Alexandra Bogren, Christofer Edling, Hedvig Ekerwald, Marie Evertsson, Mats Franzén, Magnus Haglunds, Carl-Göran Heidegren, Antoinette Hetzler, Bo Isenberg, Magnus Karlsson, Jonas Lindström, Gunnar Olofsson, Anders Persson, Abby Peterson, Jens Rydgren, Lambros Roumbanis, Lisbeth Stenberg, Lotta Stern, Mikaela Sundberg, Stefan Svallfors, Richard Swedberg, Maria Törnqvist, Denny Vågerö, Åsa Wettergren, Malin Åkerström.

Här finns en fullständig innehållsförteckning.


© 2015 Arkiv förlag i Lund