arkiv@arkiv.nu
Tel 046 - 13 39 20

 Sök

 Böcker
  Ämnen
  Serier

View Cart
Nytt från Arkiv förlag & tidskrift

Nu är sommaren här och kontoret bemannas sporadiskt en tid framöver. Vi hänvisar därför alla presumtiva bokköpare till bokhandelns olika kanaler och önskar er en fin tid i hängmattorna!

– I vår nya antologi Politik underifrån skriver historiker och samhällsvetare om politiska och sociala konflikter i 1900-talets Sverige då människor har brutit mot den dominerande politiska kulturens normer för hur man får göra politik och vilka som får delta i politiska processer. Boken har fått en fin recension i ETC och en understreckare i Svenska Dagbladet.

– Vår nya engelska bok, Lisa Lindéns Communicating Care: The Contradictions of HPV Vaccination Campaigns, handlar om hur sjukvården kommunicerar risk och behandling gentemot tonårsflickor och deras anhöriga i samband med vaccinationskampanjer mot livmoderhalscancer.

– Nu har vi släppt tidskriften Arkivs nr 5, den tredje volymen i vår återkommande temanummerserie Det vita fältet med forskning om högerextremism. Numret finns fritt tillgängligt att läsa och ladda ned på www.tidskriftenarkiv.se, och som tryckt bokutgåva som kan beställas här av oss.

– I både rika och fattiga samhällen dör miljontals människor varje år i förtid på grund av ojämlikhet. Utmaningarna är enorma för de krafter som kämpar för ökad jämlikhet men utvecklingen kan vändas. Nu finns Göran Therborns viktiga bidrag till förståelsen av vår ojämlika värld, Ojämlikhet dödar (The killing fields of inequality), i svensk översättning. Beställer man samtidigt någon mer bok ur Therborns utgivning hos oss (här ser du samtliga titlar) så får man 10 % rabatt på hela beställningen.

"Klartänkt, övertygande och lärd – Ojämlikhet dödar är ett måste att läsa för dem som berörs av den mest angelägna frågan i vår tid."
– Michael Burawoy, University of California i Berkeley

"En stark bok. Med lätt hand ger den en kort men omfattande översikt över alla de viktigaste dimensionerna av ojämlikhet."
– Richard Wilkinson, University of Nottingham

Se även Stefan Jarls kortfilm med samma namn, Ojämlikhet dödar, där han intervjuar Therborn om boken. Filmen finns på www.stefanjarl.se/ojamlikhet-dodar-inequality-kills/. Jarl och Therborn kommer att återförenas för ett nytt samtal som en del av seminarieprogrammet på bokmässan i Göteborg i september i år. Information om dag och tid kommer i april.

– Vår antologi Sociologi genom litteratur, där 31 sociologer i korta kapitel låter skönlitterära verk ge näring åt den sociologiska fantasin, har fått en fin understreckare av Merete Mazzarella i Svenska Dagbladet. En pdf av understreckaren finns här. Boken har också recenserats i Sociologisk forskning, se s. 92–94 i onlinepdf:en. Boken tjänar både som en reflektion över samhällsvetenskapens egenart och som en inbjudan till samhällsvetare att använda skönlitteraturen som ett fönster mot den sociala verkligheten.

– Valfrihet i välfärden är inget nytt, men hur fungerar det för dem den är till för? Det handlar vår senaste bok om: Valfri välfärd. Ett medborgarperspektiv på den svenska välfärdsstaten. En grupp forskare har studerat hur det är i praktiken för dem som väljer gymnasieskola, hemtjänst eller missbruksvård i tre svenska kommuner. Johan Vamstad, docent i statsvetenskap, har skrivit boken. Bakom kapitlet om missbruksvården står Kerstin Stenius. Den politiska debatten kan vara hård – förhoppningsvis kan den här boken bidra med viktiga nyanser.

– Vi ger ut Bengt Gessers Utbildning, jämlikhet, arbetsdelning på nytt. Den har bland annat fått ett nytt förord av Anders Persson (professor i sociologi samt utbildningsvetenskap) och ett klatschigare omslag, och den är minst lika aktuell som när den först kom ut för 30 år sedan. Strukturerna består.

– 99 år efter att den lade grunden för strukturalismen ger vi ut Ferdinand de Saussures Kurs i allmän lingvistik (övers. Anders Löfqvist) i Moderna klassiker. Senast den kom ut på svenska var 1970, nu är den ombruten och översedd och har fått ett nytt förord av professorn i semiotik Göran Sonesson.


 

Arkiv förlag har sedan 1974 gett ut facklitteratur, avhandlingar, studiehäften och klassiker inom bland annat samhällsvetenskap och historia. Dessutom säljer vi en del av Bo Cavefors och Zenits gamla utgivning samt serien Välfärdsstat, medier och modernisering om utbildningsprogrammens historia. Mest kända är vi kanske för vår serie Moderna klassiker som samlar några av samhällsvetenskapens mest inflytelserika tänkare som Theodor W. Adorno, Pierre Bourdieu, Michel Foucault, Jürgen Habermas, Claude Lévi-Strauss, C. Wright Mills med flera. På dessa sidor hittar du vår aktuella utgivning och alla titlar vi har i lager.

Förlaget ägs av den allmännyttiga Stiftelsen Arkiv för främjande och spridning av samhällsvetenskaplig och historisk forskning. Förutom att driva förlaget ger stiftelsen också ut tidskriften Arkiv som du hittar på www.tidskriftenarkiv.se.


Aktuellt
Brink Pinto, Andrés & Ericsson, Martin (red.)
Politik underifrån
Kollektiva konfrontationer under Sveriges 1900-tal
214 kr
 ($214)
Lindén, Lisa
Communicating Care
The Contradictions of HPV Vaccination Campaigns
223 kr
 ($223)
Deland, Fuehrer, Hertzberg & Hvitfeldt (red.)
Det vita fältet III. Samtida forskning om högerextremism
Specialnr Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys nr 5
145 kr
 ($145)
Therborn, Göran
Ojämlikhet dödar
214 kr
 ($214)
Edling, Christofer & Rydgren, Jens (red.)
Sociologi genom litteratur
Skönlitteraturens möjligheter och samhällsvetenska
230 kr
 ($230)
Vamstad, Johan
Valfri välfärd
Ett medborgarperspektiv på den svenska välfärdssta
215 kr
 ($215)
Gesser, Bengt
Utbildning, jämlikhet, arbetsdelning
247 kr
 ($247)
Saussure, Ferdinand de
Kurs i allmän lingvistik
238 kr
 ($238)

© 2015 Arkiv förlag i Lund