arkiv@arkiv.nu
Tel 046 - 13 39 20

 Sök

 Böcker
  Ämnen
  Serier

Se korg
Nytt från Arkiv förlag & tidskrift

Hela två böcker från Arkivs utgivning i år finns med när Aftonbladet tipsar om årets bästa fackböcker: antologin De intellektuellas förräderi? Intellektuellt utbyte mellan Sverige och Tredje riket och Göran Therborns Ojämlikhet dödar.

God jul och gott nytt år önskar ett stolt litet förlag!

– Hur är det att studera på en utbildning som alla kommer in på och som leder till ett yrke vars sociala position är i en brant utförsbacke? Magnus Persson visar i Utbildningskontraktets villkor hur gymnasielärarutbildningen både bidrar till att återskapa redan rådande sociala skillnader mellan lärarstudenterna och till att förstärka den sociala utförslöpa som präglat läraryrket under de senaste decennierna.

– Göran Therborn, en av Arkivs flitigaste författare och en av få svenska samhällsvetare med internationell ryktbarhet, har fyllt 75 år. Vi firar med att samtidigt ge ut både den internationella vänboken Class, Sex and Revolutions. Göran Therborn – A Critical Appraisal och en svensk "festskriftsavdelning" i tidskriften Arkivs nya nummer, nr 6 2016. Beställer du vänboken och nr 6 samtidigt av oss får du 25 % rabatt på båda verken! Tidskriftsnumret finns även fritt tillgängligt, gratis att läsa och ladda ned, via DOI: http://dx.doi.org/10.13068/2000-6217.6.

De intellektuellas förräderi? Intellektuellt utbyte mellan Sverige och Tredje riket, vår sprillans nya antologi, handlar om sympatier för den tyska nationalsocialismen bland svenska intellektuella och hur dessa "tyskvänner" med objektiviteten som ammunition deltog i ett vetenskapens och kulturens propagandakrig för att förstärka Tredje rikets legitimitet. Med bidrag av bl.a. Maja Hagerman, Bibi Jonsson, Ola Larsmo och Johan Östling.

– I antologin Politik underifrån skriver historiker och samhällsvetare om politiska och sociala konflikter i 1900-talets Sverige då människor har brutit mot den dominerande politiska kulturens normer för hur man får göra politik och vilka som får delta i politiska processer. Boken har fått en fin recension i ETC och en understreckare i Svenska Dagbladet.

– I både rika och fattiga samhällen dör miljontals människor varje år i förtid på grund av ojämlikhet. Utmaningarna är enorma för de krafter som kämpar för ökad jämlikhet men utvecklingen kan vändas. Nu finns Göran Therborns viktiga bidrag till förståelsen av vår ojämlika värld, Ojämlikhet dödar (The killing fields of inequality), i svensk översättning. Beställer man samtidigt någon mer bok ur Therborns utgivning hos oss (här ser du samtliga titlar) så får man 10 % rabatt på hela beställningen.


 

Arkiv förlag har sedan 1974 gett ut facklitteratur, avhandlingar, studiehäften och klassiker inom bland annat samhällsvetenskap och historia. Dessutom säljer vi en del av Bo Cavefors och Zenits gamla utgivning samt serien Välfärdsstat, medier och modernisering om utbildningsprogrammens historia. Mest kända är vi kanske för vår serie Moderna klassiker som samlar några av samhällsvetenskapens mest inflytelserika tänkare som Theodor W. Adorno, Pierre Bourdieu, Michel Foucault, Jürgen Habermas, Claude Lévi-Strauss, C. Wright Mills med flera. På dessa sidor hittar du vår aktuella utgivning och alla titlar vi har i lager.

Förlaget ägs av den allmännyttiga Stiftelsen Arkiv för främjande och spridning av samhällsvetenskaplig och historisk forskning. Förutom att driva förlaget ger stiftelsen också ut tidskriften Arkiv som du hittar på www.tidskriftenarkiv.se.


Aktuellt
Persson, Magnus
Utbildningskontraktets villkor
Utbildningsförlopp på en förändrad gymnasielärarut
223 kr
Olofsson, Gunnar & Hort, Sven (eds.)
Class, Sex and Revolutions
Göran Therborn – A Critical Appraisal
252 kr
Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys nr 6
med Festskriftsavdelning: Göran Therborn 75 år
145 kr
Björkman, M; Lundell, P & Widmalm, S (red.)
De intellektuellas förräderi?
Intellektuellt utbyte mellan Sverige och Tredje ri
241 kr
Brink Pinto, Andrés & Ericsson, Martin (red.)
Politik underifrån
Kollektiva konfrontationer under Sveriges 1900-tal
214 kr
Therborn, Göran
Ojämlikhet dödar
214 kr

© 2015 Arkiv förlag i Lund