arkiv@arkiv.nu
Tel 046 - 13 39 20

 Sök

 Böcker
  Ämnen
  Serier

View Cart
Nytt från Arkiv förlag & tidskrift

Göran Therborn, en av Arkivs flitigaste författare och en av få svenska samhällsvetare med internationell ryktbarhet, har fyllt 75 år.

Detta firar vi med att samtidigt ge ut både den internationella vänboken Class, Sex and Revolutions. Göran Therborn – A Critical Appraisal och en svensk "festskriftsavdelning" i tidskriften Arkivs nya nummer, nr 6 2016. Beställer du vänboken och nr 6 samtidigt av oss får du 25 % rabatt på båda verken!

– I den engelska vänboken skriver ett tjugotal författare från fyra kontinenter om centrala teman i den svenske världssociologens samhällsvetenskapliga produktion över mer än fem decennier. Medverkar gör bland annat Perry Anderson, Chang Kyung-sup, Anita Göransson, Eric Hobsbawm, Habibul Haque Khondker, Åsa Cristina Laurell, Lena Lavinas, Bo Rothstein, Anders Stephanson, Immanuel Wallerstein, Karin Widerberg, Erik Olin Wright och Elisabeth Özdalga.

– "Festskriftsavdelningen" innehåller en kritisk diskussion av Therborns bok Between Sex and Power av Anita Göransson och Karin Widerberg, en spaning efter framtidens välfärdsstat och medelklassens vägval av Mats Svegfors, en skildring av Therborns spänningsfyllda förhållande till den svenska socialdemokratin av Olle Svenning samt en översikt över de böcker och småskrifter som gavs ut av tidskriften Zenit, som Therborn var med och "nygrundade" 1967, åren 1968–1982 av Gunnar Olofsson. Numret finns även fritt tillgängligt, gratis att läsa och ladda ned, via DOI: http://dx.doi.org/10.13068/2000-6217.6.

För de som missade Therborns framträdande på Bokmässan i Göteborg ges dessutom en ny chans redan på lördag 15 oktober 2016 när han föreläser som en av huvudtalarna på konferensen Marx2016 i ABF-huset i Stockholm. Föreläsningen hålls i Z-salen kl. 10:45–11:45, se www.marx2016.org för mer information. Förlaget kommer vara på plats med bokbord och fina konferenspriser.

De intellektuellas förräderi? Intellektuellt utbyte mellan Sverige och Tredje riket, vår sprillans nya antologi, handlar om sympatier för den tyska nationalsocialismen bland svenska intellektuella och hur dessa "tyskvänner" med objektiviteten som ammunition deltog i ett vetenskapens och kulturens propagandakrig för att förstärka Tredje rikets legitimitet. Med bidrag av bl.a. Maja Hagerman, Bibi Jonsson, Ola Larsmo och Johan Östling.

– I antologin Politik underifrån skriver historiker och samhällsvetare om politiska och sociala konflikter i 1900-talets Sverige då människor har brutit mot den dominerande politiska kulturens normer för hur man får göra politik och vilka som får delta i politiska processer. Boken har fått en fin recension i ETC och en understreckare i Svenska Dagbladet.

– Nu har vi släppt tidskriften Arkivs nr 5, den tredje volymen i vår återkommande temanummerserie Det vita fältet med forskning om högerextremism. Numret finns fritt tillgängligt att läsa och ladda ned på www.tidskriftenarkiv.se, och som tryckt bokutgåva som kan beställas här av oss.

– I både rika och fattiga samhällen dör miljontals människor varje år i förtid på grund av ojämlikhet. Utmaningarna är enorma för de krafter som kämpar för ökad jämlikhet men utvecklingen kan vändas. Nu finns Göran Therborns viktiga bidrag till förståelsen av vår ojämlika värld, Ojämlikhet dödar (The killing fields of inequality), i svensk översättning. Beställer man samtidigt någon mer bok ur Therborns utgivning hos oss (här ser du samtliga titlar) så får man 10 % rabatt på hela beställningen.


 

Arkiv förlag har sedan 1974 gett ut facklitteratur, avhandlingar, studiehäften och klassiker inom bland annat samhällsvetenskap och historia. Dessutom säljer vi en del av Bo Cavefors och Zenits gamla utgivning samt serien Välfärdsstat, medier och modernisering om utbildningsprogrammens historia. Mest kända är vi kanske för vår serie Moderna klassiker som samlar några av samhällsvetenskapens mest inflytelserika tänkare som Theodor W. Adorno, Pierre Bourdieu, Michel Foucault, Jürgen Habermas, Claude Lévi-Strauss, C. Wright Mills med flera. På dessa sidor hittar du vår aktuella utgivning och alla titlar vi har i lager.

Förlaget ägs av den allmännyttiga Stiftelsen Arkiv för främjande och spridning av samhällsvetenskaplig och historisk forskning. Förutom att driva förlaget ger stiftelsen också ut tidskriften Arkiv som du hittar på www.tidskriftenarkiv.se.


Aktuellt
Olofsson, Gunnar & Hort, Sven (eds.)
Class, Sex and Revolutions
Göran Therborn – A Critical Appraisal
252 kr
 ($252)
Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys nr 6
med Festskriftsavdelning: Göran Therborn 75 år
145 kr
 ($145)
Björkman, M; Lundell, P & Widmalm, S (red.)
De intellektuellas förräderi?
Intellektuellt utbyte mellan Sverige och Tredje ri
241 kr
 ($241)
Brink Pinto, Andrés & Ericsson, Martin (red.)
Politik underifrån
Kollektiva konfrontationer under Sveriges 1900-tal
214 kr
 ($214)
Deland, Fuehrer, Hertzberg & Hvitfeldt (red.)
Det vita fältet III. Samtida forskning om högerextremism
Specialnr Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys nr 5
145 kr
 ($145)
Therborn, Göran
Ojämlikhet dödar
214 kr
 ($214)

© 2015 Arkiv förlag i Lund