arkiv@arkiv.nu
Tel 046 - 13 39 20

 Sök

 Böcker
  Ämnen
  Serier

Se korg
Nytt från Arkiv förlag & tidskrift

– Linda Hiltunens nya bok Lagom perfekt är ett viktigt bidrag till vår förståelse av ungdomars hälsa och ohälsa. Här får unga själva komma till tals och berätta om ohälsans orsaker och på vilka sätt de hanterar utmaningarna i sin vardag.

– Hur kan vi bevara de naturresurser som tillhör oss alla samtidigt som vi slår vakt om demokratin och den individuella valfriheten? I den nya boken Miljöpolitik – i går, i dag, i morgon diskuterar Lennart J. Lundqvist, professor i statsvetenskap med inriktning mot miljöområdet, de ödesfrågor mänskligheten står inför.

– Tidskriften Arkivs nummer 8 (2017) har växt med fler texter och innehåller nu: Karl Polanyis klassiska artikel "Ekonomin som inrättad process" från 1957 (med inledning av Gunnar Olofsson och Anders Hylmö), Erik Olin Wrights "Den kapitalistiska staten och möjligheten till socialism", och Lena Gunnarssons "Natur, kärlek och den manliga maktens gränser".

– Tidskriften Arkivs mångåriga chefredaktör Sven Hort har förärats en vänbok – På väg – där ett drygt tjugotal av Svens vänner, kollegor och tidigare doktorander ger en kalejdoskopisk bild av Sven och hans forskningsområden. Med bidrag från Stein Kuhnle, Göran Therborn, Gunnar Wetterberg, Karin Widerberg och många fler.

– Idéhistorikern Anders Lundgren visar i sin nya ambitiösa och omfattande bok Kunskap och kemisk industri i 1800-talets Sverige hur lokalt förankrad hantverksmässig kunskap var helt avgörande för framgångarna för den svenska kemiska industrin, mot dem som hävdar beroendet från framstegen inom kemin som vetenskap.

– I både rika och fattiga samhällen dör miljontals människor varje år i förtid på grund av ojämlikhet. Utmaningarna är enorma för de krafter som kämpar för ökad jämlikhet men utvecklingen kan vändas. Nu finns Göran Therborns viktiga bidrag till förståelsen av vår ojämlika värld, Ojämlikhet dödar (The killing fields of inequality), i svensk översättning. 2016 firade vi att Therborn fyllt 75 år med att samtidigt ge ut både den internationella vänboken Class, Sex and Revolutions. Göran Therborn – A Critical Appraisal och en svensk "festskriftsavdelning" i tidskriften Arkivs nr 6 2016. Beställer du vänboken och nr 6 samtidigt av oss får du 25 % rabatt på båda verken! Tidskriftsnumret finns även fritt tillgängligt, gratis att läsa och ladda ned, på www.tidskriftenarkiv.se. Läs också den fina intervjun med Göran Therborn i Magasinet Arena nu i februari!


 

Arkiv förlag har sedan 1974 gett ut facklitteratur, avhandlingar, studiehäften och klassiker inom bland annat samhällsvetenskap och historia. Dessutom säljer vi en del av Bo Cavefors och Zenits gamla utgivning samt serien Välfärdsstat, medier och modernisering om utbildningsprogrammens historia. Mest kända är vi kanske för vår serie Moderna klassiker som samlar några av samhällsvetenskapens mest inflytelserika tänkare som Theodor W. Adorno, Pierre Bourdieu, Michel Foucault, Jürgen Habermas, Claude Lévi-Strauss, C. Wright Mills med flera. På dessa sidor hittar du vår aktuella utgivning och alla titlar vi har i lager.

Förlaget ägs av den allmännyttiga Stiftelsen Arkiv för främjande och spridning av samhällsvetenskaplig och historisk forskning. Förutom att driva förlaget ger stiftelsen också ut tidskriften Arkiv som du hittar på www.tidskriftenarkiv.se.


Aktuellt
Hiltunen, Linda
Lagom perfekt
Erfarenheter av ohälsa bland unga tjejer och killa
233 kr
Lundqvist, Lennart J
Miljöpolitik – i går, i dag, i morgon
214 kr
Bergman, Paavo & Olofsson, Gunnar (red.)
På väg
En vänbok till Sven E Olsson Hort
233 kr
Lundgren, Anders
Kunskap och kemisk industri i 1800-talets Sverige
251 kr
Therborn, Göran
Ojämlikhet dödar
214 kr
Olofsson, Gunnar & Hort, Sven (eds.)
Class, Sex and Revolutions
Göran Therborn – A Critical Appraisal
252 kr
Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys nr 6
med Festskriftsavdelning: Göran Therborn 75 år
145 kr

© 2015 Arkiv förlag i Lund